Home » Teams met zelfvertrouwen » Zelfvertrouwen in je team bevorderen
zelfvertrouwen in je team bevorderen

Zelfvertrouwen in je team bevorderen

Bijgewerkt op 22 juni 2024

Bevorder het zelfvertrouwen in je team

Zelfvertrouwen in je team bevorderen, want mensen met veel zelfvertrouwen voegen veel toe aan je team. Maar zonder zelfvertrouwen zal je team nooit optimale resultaten behalen. Een teamlid met veel zelfvertrouwen presteert veel beter dan een teamlid die dit niet heeft. Hier kun jij als leidinggevende veel aan doen. Lees hier hoe je dit aanpakt, want een teamlid dat te weinig zelfvertrouwen heeft is een zwakke schakel in je team.

Zelfvertrouwen, gunstig voor de teamresultaten

Een team kan heel hecht zijn en heel goed samenwerken, maar als één of meer teamleden weinig zelfvertrouwen hebben gaat dat ten koste van het team! Een team heeft baat bij teamleden met zelfvertrouwen. Immers, de zwakste schakel bepaalt de kracht van het team! 

Mijn ervaring is dat teamleden met zelfvertrouwen veel toevoegen aan het team. In het kader van teambuilding is het belangrijk dat de teamleden initiatief nemen en ook duidelijk aangeven als ze vinden dat de teamleden en het team anders moeten optreden. Teamleden met zelfvertrouwen durven duidelijk aan te geven hoe het in hun ogen anders moet en beter kan!

Een team is dus gebaat bij teamleden die het woord durven te nemen en duidelijk aangeven wat er in hun ogen moet veranderen in het belang van het team! En die niet bang zijn voor kritiek en afwijzing!  

Daarom is het tijdens de teambuilding activiteiten van groot belang dat je aandacht schenkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van de teamleden. Het vergroten van het zelfvertrouwen is in mijn ogen een facet van teambuilding.

Zelfvertrouwen van teamleden bevorderen

Als leidinggevende kom je er op een gegeven moment achter dat een bepaalde werkwijze niet werkt en dat je het moet veranderen. Tijdens het teamoverleg geef je de teamleden aan dat je het anders wilt aanpakken. Sommige teamleden vinden dit interessant en zien dit als uitdaging. Ze luisteren aandachtig en staan te popelen om de nieuwe werkwijze toe te passen.

Mijn ervaring is dat teamleden met zelfvertrouwen sneller leren omdat ze onbevangen en ontspannen zijn. Een teamlid met zelfvertrouwen zal iets nieuws ook sneller in de praktijk toepassen omdat hij vertrouwt op een goede afloop. Hij zal de vernieuwing met meer overtuiging uitvoeren. 

Daarom is het zo belangrijk dat teamleden zelfvertrouwen hebben!

Zelfvertrouwen in je team bevorderen

Er zijn een heleboel manieren om het zelfvertrouwen van de teamleden te voeden en vergroten! Het zijn allemaal eenvoudige en praktische manieren. 

Een teamlid met weinig zelfvertrouwen is gefocust op dat wat hij niet kan en waar hij niet goed in is. Door hem te vragen naar zijn drie grootste successen, focus je het teamlid op dat wat hij wel kan en op wat hij gepresteerd heeft. En hierdoor zal hij zich ook direct zelfverzekerder voelen.

Laat ‘m zien waar hij sterk in is

Je kunt het zelfvertrouwen van het teamlid ook voeden door hem alleen taken en opdrachten te geven waar hij sterk in is. Dus dingen te laten doen die hij kan en beheerst! Je geeft het teamlid dus succesbeleving!

Als je het zelfvertrouwen van een teamlid vergroot, kan een teamlid zich optimaal ontwikkelen en presteren. En wat is mooier dan dat je teamleden enorm veel zelfvertrouwen hebben en daardoor overtuigend de werkzaamheden uitvoeren en de afspraken nakomen?  

Taalgebruik

Gebruik als leidinggevende woorden en zinnen die een gunstig effect hebben op het zelfvertrouwen van de teamleden. Bepaalde woorden en zinnen geven je medewerkers kracht en vertrouwen. Een aantal voorbeelden van gunstige woorden zijn: kan, mogelijk, goed en verbetering.

Daarnaast is het verstandig om de teamleden te stimuleren om gunstige woorden en zinnen uit te spreken. 

Het vergroten van het zelfvertrouwen van de teamleden hoort bij teambuilding! Teamleden met een groot zelfvertrouwen durven zich te uiten. Zij zijn niet bang voor weerstand, afwijzingen en conflicten. Deze teamleden zijn in staat om met volle overtuiging te zeggen wat ze willen zeggen!  

Rob Wuijster

Rob Wuijster

Teambuilding specialist

Specialist in teambuilding, voormalig bondscoach. Transformeert een groep mensen tot een team. Spreekt als gastspreker over teambuilding en biedt teambuilding workshops en begeleidingstrajecten.