Moeilijke spelers *bijeenkomst*

Moeilijke spelers zijn lastige spelers. Het zijn de ongemotiveerde spelers, de spelers die de kantjes ervan aflopen. Maar ook je beste speler – de speler die je niet kunt missen – kan een moeilijke speler zijn. En denk hierbij ook aan de bankzitters.

Omgaan met moeilijke spelers

Omgaan met moeilijke spelers

Alle trainers, coaches, begeleiders, commissie – en bestuursleden weten uit eigen ervaring dat er moeilijke spelers zijn!

Er zijn spelers die vaak te laat komen, altijd klagen en negatief ingesteld zijn, niet luisteren, moeilijk coachbaar zijn, zich niet volledig inzetten, weinig komen trainen, zich zonder af te melden niet op de training en wedstrijd aanwezig zijn, de sfeer verzieken, de kantjes er af lopen, zich onsportief gedragen en geen respect hebben.

En er zijn speler die zich gigantisch inzetten maar die technisch en tactisch tekortkomen. Hoe ga je met deze spelers om?

Herkenbaar? Als je dit herkent en je dit wil veranderen dan heb ik goed nieuws voor je, je kunt meedoen met de bijeenkomst: ‘’Omgaan met moeilijke spelers.’’ Deze bijeenkomst is gericht op trainers, coaches en begeleiders.

Tijdens deze bijeenkomst ga ik in op hoe je met moeilijke spelers kunt omgaan en ze weer kunt motiveren om een echte teamspeler te worden!

Omgaan met moeilijke spelers

Ik geef je een voorbeeld van hoe ik een speler die altijd te laat kwam coachte. In het bijzijn van alle spelers heb ik hem een nostalgische roze wekker met twee bellen gegeven.

Hij kreeg de opdracht om als eerste aanwezig te zijn en om elke speler die te laat kwam op een lijst te zetten en om een kleine boete te innen. Hij kreeg dus de taak om bij te houden of de spelers wel op tijd kwamen en hij moest de boetepot beheren.

roze wekker nieuw

Teamgeest

Vanaf het moment dat hij deze taken kreeg is hij altijd op tijd geweest! Daarnaast was het heel goed voor de teamgeest. Hilarische situaties ontstonden. Bijvoorbeeld, spelers die bewust tien sec voor het tijdstip binnen kwamen en zeiden: ‘’Ik heb nog tien seconden.’’ Spelers die bewust op elke verdieping op het knopje van de lift drukten omdat ze hoopten dat spelers die in de lift zaten te laat kwamen.

Deze actie had tot gevolg dat de “moeilijke speler” altijd op tijd kwam. Overige spelers werd ook geprikkeld om op tijd aanwezig te zijn. Dit alles kwam het de sfeer ten goede. Zo kun je omgaan met moeilijke spelers en de situatie veranderen.

Als je de trainers, coaches en begeleiders van je club wilt leren om goed met moeilijke spelers om te gaan is dit de juiste bijeenkomst! Dit is duidelijke, interessante, boeiende en praktijkgerichte bijeenkomst en de tips zijn eenvoudig in de praktijk toe te passen. Het team zal beter gaan presteren!

Omgaan met moeilijke spelers

Bijeenkomst voor trainers en coaches

Als je wilt leren omgaan met moeilijke spelers, kom dan bij onze bijeenkomst voor trainers en coaches in Heiloo.

Deze video gaat niet specifiek over moeilijke spelers. Deze video gaat over een bijeenkomst voor trainers en coaches met een klein groepje. Zo krijg je een indruk van hoe zoiets  gaat en wat je er aan kunt hebben.

 

 

Getuigenissen

Rob van Amsterdam - LOOT-coördinator Topsport Talentschool 't Rijks
Rob van Amsterdam

LOOT- coördinator, Topsport Talentschool RSG ’t Rijks Bergen op Zoom

Op woensdag 11 december 2013 hebben we, als Topsport Talentschool RSG ′t Rijks, één van de jaarlijkse twee Themabijeenkomsten voor onze (aspirant) LOOT-leerlingen gehad.

Elke keer is het een ander thema, gerelateerd aan Topsport, dat gepresenteerd wordt aan onze sporttalenten.

Deze keer was het Rob Wuijster die een presentatie gaf over het mentale aspect dat natuurlijk bij het sporten op hoog niveau heel duidelijk meespeelt. Maar is iedereen zich dat bewust? Met de pakkende titel: ‘Gedachten zijn enorme krachten’ heeft Rob onze talenten duidelijk gemaakt dat er nog een hoop te winnen is op dit vlak.

De reacties die ik van onze leerlingen, ouders en enkele trainers teruggekregen heb liegen er niet om:

“Ik wil hiermee aan de slag!” “Kan ik meer informatie hierover krijgen?” “Dit is een eyeopener!”

De enthousiaste manier van presenteren van iemand die veel praktijkervaring heeft maakte de bijeenkomst tot een succes. Tastbare, praktische voorbeelden voor de leerlingen en interactie waar nodig maakte dat dit een heel waardevolle en inspirerende voorlichting is geweest.

We danken Rob voor deze geweldige presentatie.

Rob van Amsterdam
Moeilijke spelers *bijeenkomst* was last modified: by
Alexander Nonnekes - Procamp en Clubvoetbaldagen
Alexander Nonnekes

Procamp en Clubvoetbaldagen

Rob heeft gedurende 9 “Train-de-Trainer” -avonden de trainers van de Clubvoetbaldagen-clubs voorbereid op het plezierig en succesvol omgaan met kinderen.

Zijn bondige presentatie gecombineerd met zijn enthousiaste manier van vertellen maakten het tot inspirerende avonden. De concrete tips zoals het gebruikmaken van beeldspraak en positieve woorden vormden de basis van zijn presentatie.

De trainers keerden huiswaarts met een positieve flow en panklare antwoorden om de kinderen fantastische voetbaldagen te bezorgen. Rob bedankt voor de prettige samenwerking!

Met sportieve groet, Alexander Nonnekes

procamp

clubvoetbaldagen

Alexander Nonnekes, Procamp en Clubvoetbaldagen
Alexander Nonnekes
Moeilijke spelers *bijeenkomst* was last modified: by
Joop IJsselstein, Rugby Nederland
Joop IJsselstein, Rugby Nederland

Rugby Bond Ass. Bondscoach Ned. U18

Beste Rob,

Namens de gehele staf van het Nederlands rugby team onder 18 jaar willen wij jou bedanken voor de bijdrage die jij dit seizoen hebt geleverd.

Als groot motivator heb jij onze groep een aantal mentale sessies gegeven. De kracht van de gedachten! We hebben de samenwerking positief ervaren. Je staat open voor ideeën van de staf en weet deze te implementeren in de sessies.

Jouw luisterend oor en scherpe observaties leiden tot interactieve sessies. Rugbyers zijn nuchtere mensen, maar ik weet zeker dat er een aantal jongens buiten de selectie waren gevallen als ze zich deze manier van denken niet hadden eigen gemaakt. Dank hiervoor!

“Winning isn′t everything, its the only thing that counts”

Rugby bond recensie

Joop IJsselstein, Rugby Nederland
Joop IJsselstein
Moeilijke spelers *bijeenkomst* was last modified: by
Gert Boonen, LOOT-coördinator Veluws College Apeldoorn en Twello
Gert Boonen

LOOT-coördinator Veluws College Apeldoorn en Twello

Op donderdag 12 maart 2015 heeft Rob Wuijster een presentatie gehouden over De kracht van gedachten tijdens de tweede LOOT thema-avond van dit schooljaar.

Onze gedachten, zowel positieve als negatieve, zijn van invloed op ons doen en laten. In het geval van sporters kunnen negatieve gedachten zeer nadelig zijn voor hun sportprestaties. Belangrijk dus om hier iets aan te doen.

Op een enthousiaste manier vertelt Rob Wuijster over wat te doen om je gedachten positief te beïnvloeden, om overal het positieve uit te halen en hierbij kan hij putten uit tal van ervaringen.

Leerlingen, sporters en hun ouders kregen een grote hoeveelheid tips, adviezen en mogelijkheden aangereikt om uit alles een positief ‘leerpunt’ te halen, om overal iets positiefs uit te halen, om het beste uit jezelf te halen. Bruikbare tips waarmee zowel leerlingen als ouders gelijk aan de slag kunnen en tips die ‘ingesleten’ dienen te worden.

Uit de reacties van leerlingen en ouders en uit de hoeveelheid vragen viel op dat het een onderwerp is dat zeker aanspreekt en waar alle sporters mee te maken hebben / krijgen. Een interessante en leerzame avond kortom.Hierbij bedank ik Rob voor zijn enthousiaste en inspirerende verhaal.

Gert Boonen
Moeilijke spelers *bijeenkomst* was last modified: by

Over Rob Wuijster

Rob Wuijster

Ik ben voormalig bondscoach van het Zwitserse nationale heren hockeyteam.

Mijn ervaringen en oplossingen wil ik graag doorgeven aan trainers en coaches van teamsporten.

Want problemen die je in de ene teamsport tegenkomt bij het trainen en coachen, die kom je ook in de andere teamsport tegen: gebrek aan winnaarsmentaliteit, moeilijke spelers, fair play en respect etc. Je zult dit rijtje zelf wel aan kunnen vullen.

Moeilijke spelers *bijeenkomst* was last modified: by

Opdrachtgevers

opdrachtgevers logo's

Moeilijke spelers *bijeenkomst* was last modified: by

Omgaan met moeilijke spelers 15 oktober

Credits: Met dank aan ProSmile voor de afbeelding van de wekker en aan Geralt voor de uitgelichte afbeelding.

 

Moeilijke spelers *bijeenkomst* was last modified: by