Home » Motivatiespreker boeken » Leiderschap en coaching
leiderschap en winnend coachen

Leiderschap en coaching

Leiderschap: als trainer/coach heb ik me gefocust op een aantal aspecten. Een team dat te gespannen of te ontspannen is, zal niet goed presteren en kan zich ook niet optimaal ontwikkelen.

Inspirerende speech over leiderschap

De mindset van mensen is cruciaal voor het behalen van succes. Het is als coach belangrijk om naar de teamleden te kijken en luisteren en in te spelen op wat er bij ze leeft. Alles wat je als trainer/coach doet, moet erop gericht zijn om de teamleden en het team mentaal sterker te maken.

Speciale aandacht moet je schenken aan het vergroten van het zelfvertrouwen, het geloof van de teamleden in zichzelf en in hun mogelijkheden. En op het hebben van de juiste discipline.

De teamleden moeten ook als team leren denken en handelen en zich volledig aan het team aanpassen. Al het gedrag moet gericht zijn op de te behalen doelstellingen.

Wat hoe en waarom

Naast de mentale aspecten moet je ervoor zorgen dat de teamleden exact weten wat, hoe en waarom ze dingen moeten doen. En wat er precies van ze verwacht wordt. Ze moeten leren om de juiste beslissing te nemen en de problemen zelf op te lossen.

In de sport moeten de teamleden fysiek voorbereid worden en de patronen en speelwijze oefenen. In het bedrijfsleven moet een leidinggevende ervoor zorgen dat de teamleden cursussen, trainingen en bijscholingen volgen om hun taken goed te kunnen blijven uitvoeren.

Doelstellingen bereiken

Als clubtrainer/coach, bondscoach en mentalcoach heb ik intensief diverse teams in de topsport gecoacht en begeleid. Het gaat er uiteindelijk om de doelen te bereiken. En dat lukt alleen maar als je het beste uit de teamleden en het team kunt halen. Hier heb je als leidinggevende, manager en coach een aantal middelen voor.

Inspirerende speech: leiderschap

Boek me


Componenten van leiderschap

Leidinggeven bestaat uit een groot aantal componenten. De belangrijkste componenten van het leidinggeven geef ik hieronder aan.

Communicatie

Communicatie is één van de belangrijkste aspecten van leidinggeven. Succes, goede resultaten, falen, mislukken, groei en het oplossen van problemen worden voor een groot gedeelte bepaald door de manier van communiceren. Het goed omgaan met meningsverschillen en conflicten is essentieel. Bij communicatie hoort natuurlijk ook dat je de teamleden en het team kunt overtuigen.

Teamrollen en teamprocessen

Om goede teamresultaten te behalen en goed op de teamleden in te kunnen spelen moet je weten wat er binnen een team speelt. Om reacties van de teamleden te interpreteren en hier goed mee om te kunnen gaan is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de teamrollen. Daarnaast is het ook van groot belang dat je op de hoogte bent van de teamprocessen. Elke fase in het groepsproces vereist namelijk een speciale manier van coachen en leidinggeven.

Laat je inspireren: leiderschap

Boek me


Teamsynergie: doelstellingen

Je wilt als manager en leidinggevende dat de teamleden goed met elkaar samenwerken en een hecht team vormen. Dus gezamenlijk de doelen nastreven en indien noodzakelijk elkaar vrijwillig helpen en ondersteunen en ook positief en correct met elkaar omgaan.

Hechte team synergie

Maar hoe creëer je nu een hecht team waarin de teamleden echt voor elkaar door het vuur gaan? Er zijn een groot aantal technieken waarmee je de teamleden naar elkaar kunt laten groeien.

Doelstellingen

Om een hecht team te creëren en om ervoor te zorgen dat alle teamleden er voor gaan is het van groot belang dat het team op de hoogte is van de doelstellingen en dat de teamleden betrokken zijn bij de doelstellingen. Betrek ze als het even kan bij de formulering van de doelstellingen. En betrek ze in ieder geval bij de vraag hoe we de doelstellingen kunnen bereiken.

De teamleden moeten ook commitment met de doelstellingen hebben. Als de teamleden niet achter de doelstellingen staan, zullen ze deze niet met alle inzet en energie proberen te bereiken. Als de doelstelling voor iedereen helder is en de teamleden zich hier bij betrokken voelen en commitment hieraan gegeven hebben, zullen ze veel effectiever en efficiënter werken.

Motivatie: leiderschap

Boek me


Componenten van leidinggeven

De instelling en de mindset van een leidinggevende, manager of coach heeft een enorme invloed op de mindset, het gedrag, de houding en het optreden van het team. Als leidinggevende moet je je hiervan bewust zijn. Leidinggeven bestaat uit een groot aantal componenten. De belangrijkste componenten van het leidinggeven geef ik hieronder aan.

Mindset beïnvloeden

Je kunt als leidinggevende onbewust en bewust de mindset, het gedrag, de houding en het optreden van je medewerkers positief beïnvloeden.

Motiveren

Iedereen heeft periodes in zijn leven waarin hij wat minder gemotiveerd is. Hoe kun jij als leidinggevende jezelf en de teamleden motiveren? Er zijn over de veertig technieken waarmee je de teamleden, het team en jezelf kunt motiveren.

Zelfvertrouwen

Elk teamlid gaat beter presteren en kan meer aan het team toevoegen als zijn zelfvertrouwen groot is. Een teamlid met weinig zelfvertrouwen zal zijn werk minder goed doen en minder positiefs toevoegen aan het team.

Daarom is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat de teamleden een groot zelfvertrouwen hebben. Er zijn een groot aantal mogelijkheden waarop je het zelfvertrouwen van de teamleden en het team kunt opvijzelen.

Het goede voorbeeld en situationeel leiderschap

Natuurlijk moet je een eigen stijl van leidinggeven en coachen ontwikkelen. Wel is het belangrijk om eventueel je leiderschapsstijl iets aan te passen als de situatie daarom vraagt.

Situationeel leiderschap

Als je een aantal teamleden niet goed met je huidige leiderschapsstijl kunt bereiken, dan moet je je stijl iets aanpassen. Het zogenaamde situationele leiderschap.

Geef het goede voorbeeld

Een leidinggevende moet altijd en in elke situatie het goede voorbeeld geven. Handel als leidinggevende zoals jij wilt dat de teamleden ook handelen. Jij bent het voorbeeld! Als je een bepaald gedrag van je teamleden vraagt terwijl je het zelf niet demonstreert verlies je gezag en vertrouwen en ontstaan er irritaties en conflicten.

Leiderschapschap motiverende speech

Afspraak maken


Motivatiespeeches


Rob Wuijster

En hier is mijn LinkedIn-profiel.