Home » Leiderschap bij teams » Teams aansturen » Mogen teamleden fouten maken?

Bijgewerkt op 9 juni 2024

Fouten maken

De vraag: mogen teamleden fouten maken? En mogen die fouten ook ten koste gaan van het resultaat? Natuurlijk moeten teamleden er alles aan doen om fouten te voorkomen en goede resultaten te behalen. Maar wat nou als iemand wel een fout maakt? Hoe zou je dat dan moeten zien en hoe kun je daar het beste mee omgaan? Want een angstcultuur wil je ook niet.

Manieren zoeken om het beter te doen

De kenmerken van een hecht en succesvol team zijn dat alle teamleden voortdurend naar manieren zoeken om het beter te doen. En de kans is aanwezig dat er iets fout gaat als je nieuwe dingen uitprobeert. Maar vooruitgang is alleen mogelijk als je iets op een andere manier doet. Als je steeds iets op dezelfde manier uitvoert, weet je dat er geen vooruitgang plaatsvindt. 

Natuurlijk moet elk teamlid er naar streven om alles goed te doen en geen fouten te maken. Daar zijn we het allemaal wel mee eens.

Voorkom een angstcultuur

Belangrijk is het dat je voorkomt dat er een angstcultuur ontstaat waardoor de teamleden geen fouten meer durven te maken! Dat is absoluut niet in het belang van het team. Als  de teamleden bang zijn om fouten te maken, zullen ze niets nieuws aanpakken en ook geen moeilijke dingen aanpakken. En ze verkrampen bij het uitvoeren van activiteiten!

Daarnaast zullen de teamleden ook niet overtuigend handelen omdat ze in hun achterhoofd hebben dat ze geen fouten mogen maken. Voorkom dat er een angstcultuur ontstaat! 

Kijk naar de intentie

Doe als team je best en doe het zo goed mogelijk. En als er een fout gemaakt wordt, leer er dan van en voorkom dat je deze fout nogmaals in de toekomst maakt. Om vooruit te komen zul je dingen anders moeten aanpakken en iets op een andere manier moeten doen.  En daarbij is er kans dat er iets fout gaat. Dat risico zul je als team moeten nemen. Als iets fout gaat, kijk dan altijd naar de intentie!   

Risico’s verkleinen door leidinggeven

Wel kun je doen is voorkomen dat er onnodige fouten gemaakt worden door het stellen van vragen. Bijvoorbeeld: wat denk je dat er gebeurt als we het op deze manier aanpakken? Zo zet je de teamleden aan het denken. En dan is de kans groter dat het goed gaat en dat er geen fouten ontstaan.  

Risicovolle activiteiten en jonge teamleden

In het kader van teambuilding moet elk teamlid zich ondergeschikt aan het team maken. En er zijn in dit opzicht geen uitzonderingen. Maar er zijn wel teamleden die we milder moeten benaderen als ze fouten maken. Er zijn teamleden die werkzaamheden hebben waar ze iets meer risico moeten nemen en dus in principe ook meer risico lopen dat er iets fout gaat. 

Jonge en onervaren teamleden moeten we ondersteunen zodat ze goede keuzes maken. Maar door hun onervarenheid is de kans aanwezig dat ze meer fouten maken dan de meer ervaren teamleden.  

Checklist

  • Voorkom een angstcultuur. Fouten maken mag zolang de teamleden er van leren en deze fout in de toekomst niet meer maken.
  • De uitdaging is om als team beter te worden van een fout.
  • Jonge teamleden en teamleden die meer risico in hun werkzaamheden moeten nemen zullen iets meer fouten maken. 
  • Hoe je als leidinggevende en als teamlid reageert als een ander teamlid een fout maakt hangt er van af of hij echt geprobeerd heeft om het goed en beter te doen. Dus kijk naar de intentie!  
  • Fouten maken mag, maar als een teamlid te veel fouten maakt moet je het gesprek met hem aangaan. En er achter komen waarom hij zoveel fouten maakt.
  • Jouw manier van reageren als leidinggevende als een teamlid een fout maakt, hangt ook af van de persoonlijkheid van het teamlid.

Als je deze punten toepast, zullen de teamleden naar elkaar groeien en goed met elkaar gaan samenwerken. Daardoor behalen ze goede resultaten. 

, ,
Rob Wuijster

Rob Wuijster

Teambuilding specialist

Specialist in teambuilding, voormalig bondscoach. Transformeert een groep mensen tot een team. Spreekt als gastspreker over teambuilding en biedt teambuilding workshops en begeleidingstrajecten.