Home » Teambuilding » Misvattingen over teambuilding
misvattingen over teambuilding

Bijgewerkt op 17 september 2023

Misvattingen over teambuilding

Wat teambuilding niet is

Om een betere samenwerking en betere resultaten te realiseren gaan we soms bowlen en uit eten. Natuurlijk, dit zijn hele leuke teamactiviteiten, maar de teamleden gaan er niet beter door samenwerken! En ze raken hierdoor ook niet meer betrokken!

Soms kiezen we ervoor om een vlot te bouwen of samen opdrachten op te lossen. Het is waar dat hierbij samengewerkt wordt, maar zonder dat er bewust aandacht wordt geschonken aan hoe je beter kunt samenwerken en hoe je een echte teamplayer kunt zijn. En als je de principes van een hecht team niet aangeeft ontwikkelt het team zich niet! En is er dan geen enkele sprake van teambuilding!

Dit is teambuilding

Bij teambuilding gaat het erom dat de teamleden weten hoe je een echte teamplayer kunt zijn en hoe je optimaal met elkaar samen kunt werken om goede resultaten te bereiken! Het gaat er om dat de teamleden weten hoe je als team het beste functioneert! Het gaat er om hoe je als teamplayer denkt en optreedt en dat je weet wat je rol en taak als teamplayer is. Je moet als teamlid ook op de hoogte zijn van de gevaren van teambuilding.

Teamleden moeten bepaalde situaties herkennen om de juiste keuzes te kunnen maken. Elk teamlid moet ook inzicht hebben in de ontwikkeling van het team. Alleen als een teamlid dit weet kan hij in diverse situaties de juiste keuze maken!

Bij teambuilding gaat het over de “hoe”-vraag

Teambuilding is geen vlotten bouwen, uit eten gaan en samen opdrachten uitvoeren. Dit is allemaal leuk, gezellig en je moet samenwerken, maar het is geen teambuilding. Teambuilding gaat dieper! Bij teambuilding gaat het altijd over de “hoe”-vraag! Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn teamgenoten en ikzelf beter kunnen functioneren. Hoe kunnen we beter functioneren?

Wil je een leuke dag organiseren voor je teams? En staat het plezier en ontspanning voorop? Ga dan uit eten, bowlen, ga een vlot met elkaar bouwen en voer samen opdrachten uit.

Misvattingen over teambuilding

Wil je dat de teamleden weten hoe ze echte teamplayers kunnen zijn? En wil je de teamleden allemaal betrokken zijn? Dat kan allemaal, met daarbij ook nog alle teamleden weten hoe ze geweldig met elkaar kunnen samenwerken. En je kunt zorgen dat alle neuzen in de dezelfde richting wijzen.

Wil jij dat je team een heel hecht team wordt waarin de teamleden alles doen en laten om de teamdoelstellingen te bereiken? Wil je dat alle teamleden gemotiveerd worden om de kennis toe te passen? Lees dan eens verder op de pagina over teambuilding waar ik je vertel welke oplossingen ik je kan bieden: van een speech tot een workshop en een compleet begeleidingstraject.

teambuilding

Creëer je droomteam

Ontdek wat er gebeuren moet om van jouw team een team te maken waar iedere leidinggevende van droomt.

Rob Wuijster

Rob Wuijster

Specialist in teambuilding, voormalig bondscoach

Transformeert een groep mensen tot een team. Gastspreker, spreekt over teambuilding, leiderschap en winnaarsmentaliteit.