Teamwerk op afstand

Teamwerk op afstand

Teamwerk op afstand:

Winnen doe je met zijn allen!

Als gevolg van het coronavirus werken alle medewerkers van je bedrijf zoveel mogelijk thuis. Een probleem van thuiswerken is dat je medewerkers minder betrokken kunnen raken bij het bedrijf.

Het kan ook gebeuren dat mensen hun passie voor je bedrijf en het vak kwijt raken en dat ze hun focus niet meer op je bedrijf gericht hebben. Hierdoor vermindert de samenwerking tussen je medewerkers.

De kans bestaat dat al het moois dat er is opgebouwd geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Het zal duidelijk zijn dat deze gevolgen ongunstig voor je bedrijf zijn. Hier zit je niet op te wachten!

Teamwerk op afstand

Alle mooie dingen die zijn opgebouwd moeten behouden blijven!

Juist in deze tijd, nu de medewerkers thuis werken, is het daarom van groot belang om ze betrokken te houden en om ervoor te zorgen dat ze de passie voor het bedrijf en voor hun vak niet verliezen.

Je medewerkers moeten voortdurend gefocust blijven op de doelstelling van het bedrijf en op de juiste werkwijze. En last but not least, dat ze als team blijven samenwerken. Alle mooie dingen die zijn opgebouwd moeten behouden blijven!

Online meeting: Teamwerk op afstand

Het goede nieuws is dat je hier iets aan kunt doen!

Videoconferentie voor leidinggevenden

Speciaal voor leidinggevenden die extra problemen ervaringen in deze tijd van de coronacrisis heb ik de online presentatie Teamwerk op afstand ontwikkeld.

Het doel van deze live interactieve presentatie is om de leidinggevenden en managers tijdens deze meeting concrete technieken en tips te geven waardoor ze er zelf voor kunnen zorgen dat de medewerkers:

De doelen van het bedrijf en hun individuele doelstellingen na blijven streven.

Betrokken blijven ten aan zien van het bedrijf.

Hun interesse in het bedrijf en het vak behouden.

Gefocust blijven op het bedrijf en het werk.

Intensief en bewust blijven samenwerken.

Deze meetings zijn bestemd voor directie, managers en leidinggevenden. Tijdens de interactieve online presentatie (beeldbellen) geef ik concrete en eenvoudig toepasbare tips en technieken die zich al in de praktijk al bewezen hebben.

Ik heb ze als bondscoach en mentalcoach zelf en met succes toegepast. Deze tips en technieken kun je als directie, manager en leidinggevende direct toepassen in relatie tot de medewerkers van je bedrijf.

Red je team!

Onderwerpen teamwerk op afstand

Tijdens deze interactieve presentatie bespreken we de volgende onderwerpen:

Coachvragen en – opdrachten voor teamwerk op afstand

Coachvragen en -opdrachten om

je medewerkers te betrekken

en zodat jij een beter inzicht krijgt in het team en hoe jullie als team hechter kunnen worden.

Daarnaast ook vragen om het team beter te laten functioneren en om de neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. En om meer gefocust op het team en het bedrijf te zijn.  

Coachacties voor teamwerk op afstand

Speciale coachacties van jou als leidinggevende met als doel:

meer betrokkenheid

een hechter teamgevoel

meer focus op het team en bedrijf

en het beter functioneren van de teamleden en het team.

Onderwerpen die we bespreken zijn: doelstellingen, metaforen, iedereen belangrijk maken en verantwoordelijkheid en vertrouwen geven.

Niemand is zo slim als wij allemaal

Ken Blanchard

Voormalig bondscoach en mentalcoach

Als voormalig bondscoach van het Zwitserse nationale herenteam en mental coach  van teamsporten (voetbal, rugby, ijshockey en hockey) heb ik zeer veel ervaring in het werken met teams.

De successen die we als teams tijdens de Europacups voor clubteams en de successen die we met het nationale team behaald hebben zijn voor een groot deel te danken aan de betrokkenheid, focus, passie en samenwerking van de teamleden.

En doordat alle teamleden gefocust waren op het bereiken van de gestelde doelen en daar alles voor deden en voor lieten.

Rob Wuijster
Rob Wuijster

Deze kennis, ervaringen en vaardigheden wil ik heel graag doorgeven om de teamleden van jouw team meer betrokken te maken. En om de teamleden van jouw team nog meer  naar elkaar te laten groeien in deze moeilijke tijden. En zorgen dat ze ondanks het thuiswerken gefocust blijven op het bedrijf! 

Neem geheel vrijblijvend contact met op om kennis te maken als je het gevoel hebt dat je teamleden meer betrokken en gefocust moet worden. En vooral ook als je teamleden een echte eenheid moeten blijven en gericht moeten blijven samenwerken.


[breadcrumb]

Auteursrecht afbeelding: thedarknut.

Teamwerk op afstand was last modified: by