Home » Leiderschap bij teams » Teams aansturen » Maak een sterk team van je medewerkers
Maak een sterk team van je medewerkers

Maak een sterk team van je medewerkers

Bijgewerkt op 22 juni 2024

Sterk team

Maak een team van je medewerkers, want als de teamleden goed samenwerken, groeien de medewerkers en het team boven hun eigen kunnen uit. Hierdoor is het team in staat om enorm goede resultaten te behalen. Hoe je dit aanpakt is het onderwerp van dit artikel. Beslist lezen als je wilt dat de medewerkers in jouw bedrijf beter gaan samenwerken.

Boven hun eigen kunnen uitstijgen

Als de medewerkers van je bedrijf goed samenwerken groeien de teamleden en het team boven hun eigen kunnen uit. Hierdoor is het team in staat om enorm goede resultaten te behalen.

Een team dat heel hecht is, kenmerkt zich door teamleden die intensief met elkaar samenwerken en die elkaar voortdurend ondersteunen, maar ook corrigeren en complimenteren! Genoeg redenen om als leidinggevende bewust te werken aan het creëren van een hecht team.

Er zijn een aantal technieken en mogelijkheden om van een groep medewerkers een heel hecht team te vormen.

Sterk team: wij

Gebruik vaak het woord “wij” in plaats van “jij”, “je” en “jullie”. Door het woord “we” te gebruiken benadruk je dat alle teamleden tot het team behoren.

Je benadrukt hierdoor dat elk teamlid een deel uitmaakt van de mislukking, maar ook van het succes! Hierdoor betrek je elk teamlid en maak je elk teamlid verantwoordelijk.

Een teamlid dat zich verantwoordelijk voelt zal een betere teamplayer zijn. Daarom is het dus van groot belang dat je alle teamleden een zekere verantwoordelijkheid geeft. Het team en elk teamlid moeten taken krijgen. Binnen het kader van wat de leidinggevende aangeeft moeten de teamleden zelf de keuzes maken en het initiatief nemen.

De teamleden moeten zich betrokken voelen bij de teamresultaten en het totale proces. Een eenvoudige manier om dat voor elkaar te laten krijgen is door als leidinggevende de teamleden vragen te stellen.

Bijvoorbeeld: hoe kunnen we klantvriendelijker worden? Door het stellen van deze vraag gaan de teamleden nadenken over een mogelijke oplossing. Hierdoor betrek je de teamleden automatisch bij het hele proces.

Onderlinge afhankelijkheid in een sterk team

Een groot probleem voor wat betreft een hechte team eenheid is, dat bijvoorbeeld salesmanagers die enorme opdrachten binnenhalen op de voorgrond staan. Terwijl de administratie en magazijnmedewerkers veel meer op de achtergrond staan. Natuurlijk is een sales medewerker die veel grote opdrachten binnen haalt goud waard.

Echter, een sales medewerker is afhankelijk van de administratie en het magazijn. Wanneer een sales medewerker niet juist ondersteund wordt zal de levering niet correct zijn. En krijgt de sales medewerker geen nieuwe opdrachten meer omdat de klant ontevreden is. 

En het is van groot belang dat alle teamleden dit inzicht hebben. Hierdoor zien alle teamleden dat iedereen afhankelijk van elkaar is. Hierdoor groeit het team naar elkaar toe!

Doelstellingen van een sterk team

Veel teams hebben doelstellingen. Bij weinig teams staan alle teamleden volledig achter de doelstelling. Uiteindelijk gaat het erom of de teamleden er zelf achter staan! Ze moeten commitment met de doelstelling hebben. Ze moeten er in geloven.

Om ervoor te zorgen dat de teamleden er van alles voor doen om de doelstelling werkelijk te bereiken, moeten ze ook betrokken worden bij hoe de doelstelling behaald gaat worden. Het team groeit naar een hecht team als elk teamlid volledig achter de doelstelling staat en de manier waarop deze doelstelling bereikt wordt.

Hoe je van je medewerkers een hecht team maakt

Sterk team creëren

Verwachtingen van de leidinggevende

Het is essentieel dat de leidinggevende duidelijk aangeeft wat hij van alle medewerkers en teams verwacht. Bijvoorbeeld m.b.t. de instelling, werkwijze, communicatie en samenwerking. Als dit duidelijk is weten de medewerkers waaraan zij zich moeten houden. En hoe ze moeten optreden en handelen. En daarnaast is het voor de leidinggevende ook veel eenvoudiger om leiding te geven omdat hij exact weet waarop hij moet letten! 

Verwachtingen van medewerkers onderling

Daarnaast is het ook belangrijk dat de medewerkers onderling ook duidelijk aangeven wat de verwachtingen naar elkaar zijn! Als de verwachtingen uitgesproken zijn. En iedereen hiermee akkoord gaat. En als alle medewerkers zich hieraan houden, ontstaan er minder misverstanden en irritaties.  En ontstaat er een goede en plezierige sfeer. En deze sfeer heeft een gunstige invloed op de resultaten.

Wat teams van elkaar verwachten

Ook is het van groot belang dat de teams onderling hun verwachtingen naar elkaar uitspreken en het één en ander goed op elkaar afstemmen. Hierdoor verbetert de samenwerking tussen de teams. En krijgen de medewerkers meer respect en waardering voor de medewerkers van andere teams.  En dit bevordert de samenwerking. 

Wat verwachten medewerkers en teams van de leidinggevende?

Misschien sta je van het volgende even vreemd te kijken. Het is ook verstandig dat de medewerkers en teams de verwachtingen naar de leidinggevenden uitspreken. Natuurlijk neemt de leidinggevende de beslissingen. Maar vergeet niet dat een leidinggevende een onderdeel van het team is en het goede voorbeeld moet geven. Elk teamlid moet in het belang van het team denken, zelfs de leidinggevende. Als een leidinggevende weet wat de verwachtingen van de medewerkers zijn kan hij ook veel gerichter en op het team afgestemd leidinggeven. 

Rob Wuijster

Rob Wuijster

Teambuilding specialist

Specialist in teambuilding, voormalig bondscoach. Transformeert een groep mensen tot een team. Spreekt als gastspreker over teambuilding en biedt teambuilding workshops en begeleidingstrajecten.