Home » Leiderschap bij teams » Leidinggeven aan een team
leidinggeven aan een team

Leidinggeven aan een team

Bijgewerkt op 21 juni 2024

Beter leidinggeven aan een team

Als je gaat leidinggeven aan een team is het vreselijk belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan teambuilding. Individuen maken deel uit van het team, maar uiteindelijk gaat het om het functioneren van het team. Daarom moet het accent op het team liggen en moet je ervoor zorgen dat de teamleden zich goed voelen binnen het team.

Leidinggeven met aandacht voor teambuilding

Bij het leidinggeven aan een team is het zeer belangrijk dat je veel aandacht schenkt aan teambuilding. Vaak besteden we veel tijd aan het individu en vergeten we dat het uiteindelijk om het team gaat. Ik ben ervan overtuigd dat het accent op het team moet liggen. En dat je als leidinggevende ervoor zorgt dat elk individu zich goed voelt binnen het team. Dan kan iemand uitgroeien tot een echte teamplayer.

Het team is één

Het team staat op nummer één en het individu staat op nummer twee. Het individu moet zich dus ondergeschikt maken aan het team! Let op, dat lukt alleen als het individu zich goed voelt binnen het team en volledig achter de doelstelling staat.

Voortdurend proces

Wat me opvalt is dat er soms een teamdag georganiseerd wordt en dat er daarna gedacht wordt: ‘’zo dat was dan weer de teamdag voor dit jaar’’, ‘’dat is weer gebeurd’’. En vervolgens gaan we door zoals we voor de teamdag deden. En er is niets veranderd! En daar ligt een probleem!

Teambuilding is een voortdurend proces! Je moet er als leidinggevende elke dag mee bezig zijn! Je moet als leidinggevende de teamleden elke dag sturen om een echte teamplayer te zijn en te blijven. Het accent moet liggen op het goed functioneren van het team!

Accent op teambuilding: is het goed voor het team?

Als bondscoach stelde ik mezelf bij alles wat er gebeurde de volgende vraag: ‘’Is het gedrag van de teamleden goed voor het team?’’. Als dat niet het geval was, coachte ik daar gelijk op. Dit gold ook voor mijn eigen gedrag plus voor het gedrag van het begeleidingsteam en het bestuur. Nogmaals, het team staat op één en jij als leidinggevende en de teamleden staan op nummer twee.

Ja, je leest het goed, jij als leidinggevende moet je ook voortdurend ondergeschikt maken aan het team. Het gaat niet om jou als leidinggevende, maar om het team! Dus jij als leidinggevende moet je ook houden aan de teamafspraken. Sterker nog, je moet altijd het goede voorbeeld geven, wat er ook gebeurt. Je moet het gedrag laten zien dat jij ook van de teamleden verwacht. Als de teamleden zich gedragen zoals jij het wilt, doe je het als leidinggevende goed.

Leidinggeven aan een team: richtlijnen

  • Het accent bij het leidinggeven aan een team ligt op teambuilding.
  • Teambuilding is een voortdurend proces.
  • Het team staat op nummer één. En de teamleden en jij als leidinggevende staat op nummer twee.
  • Stel je voortdurend de vraag: is dit goed voor het team?
  • Geef als leidinggevende altijd het goede voorbeeld.

Als jij de leidinggevende van een team bent en het gaat eigenlijk helemaal niet lekker in je team, vraag dan om hulp. Ik weet alles over teambuilding en ik heb jaren gewerkt met teams die uitstekende presentaties moesten leren. En als mijn teams die prestaties niet leverden, werd ik de laan uitgestuurd. 

Dus als je hulp wilt, neem dan contact met me op of kijk bij mijn dienstenaanbod. Want er is hulp voor je. 

Rob Wuijster

Rob Wuijster

Teambuilding specialist

Specialist in teambuilding, voormalig bondscoach. Transformeert een groep mensen tot een team. Spreekt als gastspreker over teambuilding en biedt teambuilding workshops en begeleidingstrajecten.