Home » Leiderschap bij teams » Teams aansturen » Groepsdenken of groupthink
groepsdenken of groupthink

Groepsdenken of groupthink

Bijgewerkt op 21 juni 2024

Groepsdenken bij teambuilding: teamleden groeien naar elkaar toe als de teamleden dezelfde gedachten hebben. Ze moeten dus ongeveer op dezelfde manier over het team, het handelen en het optreden denken. Dit noemen ze ook wel groepsdenken! Het zal duidelijk zijn dat je er als leidinggevende naar moet streven dat het team gunstig denkt. Dus dat de gedachten het bereiken van de teamdoelstelling ondersteunen. 

Groepsdenken of groupthink

Groepsdenken kan negatief en positief zijn. Het zal duidelijk zijn dat je er als leidinggevende naar moet streven dat het team gunstig denkt. Dus dat de gedachten het bereiken van de teamdoelstelling ondersteunen. Groepsdenken is dus eigenlijk een team mindset!  Gelukkig zijn er een groot aantal manieren om het groepsdenken, de team mindset gunstig te beïnvloeden! 

Een team kan alle kwaliteiten bezitten, maar als de teamleden geen juiste gedachten hebben zullen ze nooit optimaal kunnen presteren. Teams die minder kwaliteit hebben, kunnen goede resultaten behalen als ze de juiste gedachten hebben. In andere woorden, als ze een gunstige team mindset hebben! 

Wil je een hecht team waarbij de neuzen van de teamleden in dezelfde richting wijzen? En alle teamleden hun uiterste best doen om het teamdoelstelling te bereiken? Zorg dan dat de teamleden op dezelfde manier denken. Groepsdenken!  

Het ontwikkelen van groepsdenken

Maar hoe ontwikkel je een gunstige team mindset? Ik vertel je hoe ik tijdens de teambuilding trainingen een team mindset ontwikkelde.

Bij de start vertel ik je over de enorme kracht van gedachten en laat ik je ervaren dat de gedachten die teamleden hebben, bepalend zijn voor het resultaat die ze behalen. Daarom is het ook zo belangrijk dat ze goede en positieve gedachten hebben. Gedachten dat ze o.a. een goed resultaat kunnen behalen en dat ze beter kunnen worden en enorm kunnen ontwikkelen!

Mentale grens

Ik vertel je dat elk teamlid een mentale grens heeft en dat laat ik je ook ervaren. En dat die mentale grenzen in principe niets anders dan gedachten zijn. Met andere woorden, je teamleden kunnen veel meer dan ze denken. Later vertel ik hoe je deze mentale grens kunt verleggen en zelfs tenietdoen. Om de technieken die we later bespreken beter te begrijpen en overtuigend toe te passen vertel ik kort over de werking van het brein. 

Na het gehad te hebben over de comfortzone vertel ik je acht eenvoudige en praktisch toepasbare technieken om het ongunstige gedrag van teamleden te veranderen in gunstig gedrag. Als de teamleden hun gedachten veranderen, gaan ze anders handelen. En krijgen ze dus ander gedrag. Ongunstig gedrag zijn bijvoorbeeld teamleden die niet hun best doen, die te laat komen, die de kantjes ervan aflopen, die zich niet inspannen om beter te worden en teamleden die de kar niet willen trekken. 

Omgaan met kritiek

Ik vertel ook hoe je de teamleden kunt leren omgaan met kritiek van andere mensen. En hoe teamleden kunnen omgaan met mislukkingen, tegenslagen en fouten! Als de teamleden  dit beheersen, worden hun gedachten en gedrag hierdoor niet negatief beïnvloed. 

Sommige teamleden hebben negatieve en ongunstige gedachten. Bijvoorbeeld: “ik ben niet goed genoeg”, “ik kan het niet” en “ik weet niet of het lukt”. Ik vertel je over zeven technieken waarmee je de gedachten van de teamleden gunstig kunt beïnvloeden. 

Ik vertel je een techniek waarmee de teamleden een grote invloed hebben op het behalen van goede resultaten.

Gelooft je teamlid in zichzelf?

Geloof is voor elk teamlid essentieel om zich goed te kunnen ontwikkelen en goede resultaten te behalen. Ik vertel je hoe je  teamleden kunt helpen te geloven in zichzelf! Sommige teamleden zijn erg bang om fouten te maken en hun werkzaamheden worden hierdoor belemmerd. Je krijgt een manier aangereikt die ervoor zorgt dat deze teamleden niet of minder bang zijn om een fout te maken.

Hoe een teamlid zijn carrière ziet heeft een grote invloed op zijn gedachten en gedrag. Door op een andere manier naar zijn carrière te laten kijken kun je een teamlid beter laten presteren.

Ook ga ik je vertellen hoe een teamlid zich optimaal kan focussen waardoor hij in de flow komt en goede resultaten behaalt.  

Soms is het voor een medewerker belangrijk om emotionele afstand te nemen. Ik geef je aan hoe een medewerker dat kan doen. Een teamlid is niet gebaat bij negatieve en ongunstige gedachten. Ik geef je vier technieken die een teamlid kan gebruiken als hij zichzelf op ongunstige gedachten betrapt. 

Groepsdenken

  • Een team wordt een hecht team als de teamleden ongeveer op dezelfde manier over het team, de werkwijze, het plan en het doel denken! Dus groepsdenken! Het team heeft er dus belang bij dat de teamleden op ongeveer dezelfde manier denken. 
  • Groepsdenken kan positief en negatief zijn. Het team kan dus gunstig en ongunstig denken. Het zal duidelijk zijn dat het team baat heeft bij gunstig denken. 
  • Er zijn veel technieken om een team gunstig te laten denken! 


Rob Wuijster

Rob Wuijster

Teambuilding specialist

Specialist in teambuilding, voormalig bondscoach. Transformeert een groep mensen tot een team. Spreekt als gastspreker over teambuilding en biedt teambuilding workshops en begeleidingstrajecten.