Home » Teambuilding » Groeien als team door tegenslagen
groeien als team door tegenslagen

Groeien als team door tegenslagen

Bijgewerkt op 18 juni 2024

Groeien door tegenslagen

Groeien als team door tegenslagen en uiteindelijk succes krijgen. Elk team heeft te maken met tegenslagen. Dat is dus niets bijzonders. Maar sommige teams gaan ermee om op een manier waardoor ze groeien door de tegenslag. Terwijl andere teams de tegenslag niet in hun voordeel kunnen gebruiken. Je hebt doelstellingen nodig om succes te krijgen en tegenslagen kun je gebruiken om te groeien.

Groeien als team door tegenslagen

Zowel voor een teamlid als voor een team geldt: een goede werksfeer en succes zorgen voor geluk. En zeg nu eens eerlijk welk teamlid en welk team wilt niet gelukkig zijn!

Elk team heeft te maken met momenten waarop het tegenzit. En om met de deur in huis te vallen: van tegenslagen kun je  je als team verbeteren en ontwikkelen. Het zijn mogelijkheden om als team te groeien. Je kunt er als team beter van worden. Sommige teams willen zelfs graag tegenslagen krijgen omdat ze weten dat ze er uiteindelijk beter van worden.

Tegenslagen in je voordeel laten werken

Als je als team succes wilt krijgen en gelukkig wilt worden is de vraag: hoe kun je als team tegenslagen in je voordeel laten werken? Hoe kun je als team tegenslagen gebruiken om succes te krijgen en gelukkig te worden?

Als team kun je van tegenslagen gebruikmaken door het stellen van positieve vragen. Als je als team positieve vragen stelt, krijg je positieve antwoorden. En positieve antwoorden maken positieve acties mogelijk. Overigens is het ook zo dat wanneer je als team negatieve vragen stelt, je negatieve antwoorden krijgt. Het stellen van deze vragen is een werkwijze met teambuilding die je zou kunnen gebruiken.

Hoe kan het beter?

  • Hoe kunnen wee volgende keer meer opdrachten krijgen?
  • En ervoor zorgen dat de klanten meer tevreden zijn over ons?
  • Hoe kunnen we als team beter samenwerken?
  • En hoe kunnen we beter samenwerken met de andere teams?

Elke team heeft tegenslagen

Onthoud dat elke team met tegenslagen worstelt! En elk teamlid krijgt tegenslagen. En hoe meer je als team wilt bereiken, hoe meer tegenslagen je zult krijgen. Daarom is het zo belangrijk hoe je met een tegenslag omgaat.

Actie

Elk team krijgt een positief antwoord als het een positieve vraag stelt. Als de positieve vraag goed geformuleerd is, krijg je een positief en oplossingsgericht antwoord.

En als het team de situatie wil veranderen, zullen de teamleden en het team hun gedachten, gewoonten, handelingen en optreden moeten veranderen. Als de gedachten werkelijk veranderen, verandert de situatie mee! Zo kunnen het team en de teamleden succes krijgen en gelukkig worden.

Groeien als team

Met andere woorden, om een gunstigere situatie te verkrijgen en om de doelstellingen te kunnen bereiken zullen de teamleden en het team moeten groeien. Het team en de teamleden zullen zichzelf moeten verbeteren en ontwikkelen.

En je kunt dat voor elkaar krijgen door als teamlid en als team positieve vragen te stellen en de positieve uitkomsten werkelijk uit te voeren.

Succes krijgt een team door van tegenslagen te groeien

Voorwaarden om met tegenslagen om te kunnen gaan

Een voorwaarde om als team goed met tegenslagen om te kunnen gaan en oplossingen te bedenken is dat de er een juiste teamsfeer en team mindset heerst!  Er zijn een groot aantal factoren die bepalen in welke mate een team met tegenslagen kan omgaan. En problemen kan oplossen. Deze factoren hebben ook invloed op elkaar. 

Verantwoordelijkheid nemen

Naast een positieve en optimistische sfeer is het belangrijk dat een team gefocust is op groei en ontwikkeling! Dus dat de medewerkers zich bij een tegenslag direct afvragen hoe ze het de volgende keer beter en anders kunnen doen!  Het mooie daarvan is dat een tegenslag dan direct een positief vervolg krijgt. 

Dit is alleen mogelijk als een team de volle verantwoordelijkheid neemt! Zonder het nemen van verantwoordelijkheid is het onmogelijk om als team bewust te groeien! 

Incasseren en doorzetten

Een team moet daarnaast ook kunnen incasseren en doorzetten. Een team moet dus de tegenslag verwerken en in iets goeds omzetten. En dat lukt alleen als de medewerkers en het team zelfvertrouwen hebben.  En geloven in kansen, mogelijkheden en geloven in een goede afloop. En daarnaast is het essentieel dat de medewerkers in elkaar geloven! En gefocust op de doelstelling zijn! 

Oplossingsgericht en creatief denken

En een team moet oplossingsgericht en creatief denken om bepaalde dingen op te kunnen lossen. Het is daarom belangrijk dat je er bij de samenstelling van je team rekening mee houdt dat er in een team een aantal medewerkers zitten die creatief en net op een andere manier denken. En die oplossingsgericht denken. Als er geen creatieve mensen in je team zitten zul je zelf als leidinggevende creatieve oplossingen moeten bedenken en een creatieve input moeten geven. Je kunt er ook bewust voor kiezen om de creativiteit bij de medewerkers te vergroten. 

Betrokkenheid

Ook moeten de medewerkers betrokken zijn. Alleen medewerkers die bij het team betrokken zijn zullen hun uiterste best doen om positieve input te geven. En vergeet ook niet dat alle medewerkers aan oplossingen moeten willen werken! Een team kan alleen goed met tegenslagen omgaan als de teamleden ook echt bereid zijn om deze tegenslagen op te lossen.  

Open communicatie

En vergeet ook niet hoe belangrijk de manier van communiceren is. De communicatie moet open en helder zijn. Medewerkers moeten durven aangeven hoe ze er over denken. En ook hun mening durven aangeven. Zelfs als dat een afwijkende mening is.  Alles wat gezegd moet worden, moet ook gezegd kunnen worden. Medewerkers mogen elkaar ook nooit afrekenen op dat wat er gezegd is. Ze mogen geen grappen en grollen maken en de draak steken met een collega die zich kwetsbaar opstelt.  Het is belangrijk dat alle medewerkers inzien dat kritiek en feedback noodzakelijk zijn om als team te groeien en beter te kunnen functioneren. Medewerkers moeten er ook vanuit gaan dat de intentie van collega’s altijd goed is!  

Groeien als team door tegenslagen

Een team kan absoluut door tegenslagen groeien. Sterker nog, het is een mooie mogelijkheid! Maar er zijn wel een aantal voorwaarden waar een team dan aan moet voldoen. Gelukkig kun je deze voorwaarden creëren en ontwikkelen als ze niet aanwezig zijn.  Laat me gerust weten als je daar hulp bij nodig hebt. 

Rob Wuijster

Rob Wuijster

Teambuilding specialist

Specialist in teambuilding, voormalig bondscoach. Transformeert een groep mensen tot een team. Spreekt als gastspreker over teambuilding en biedt teambuilding workshops en begeleidingstrajecten.