Home » Teambuilding » Drie tips voor teambuilding
Drie teambuilding tips

Bijgewerkt op 19 september 2023

Drie tips voor teambuilding

Als voormalig bondscoach van het Zwitserse nationale heren hockeyteam en mental coach in de topsport heb ik zeer veel ervaring in teambuilding. Teambuilding en het motiveren van teams waren mijn grootste krachten. En het is iets wat me ook mateloos interesseert. Naast het geven van teambuilding workshops en trainingen wil ik ook graag op een andere manier kennis doorgeven! Vandaar dat ik je drie teambuilding tips geef. 

Teambuilding activiteiten

Heb je besloten om teambuilding activiteiten voor je team te organiseren? Ik wil je daarbij graag helpen. Vandaar dat ik je deze drie teambuilding tips geef. Het zijn eenvoudige tips, maar de ervaring leert dat de tips vaak niet toegepast worden. En dat daardoor het team niet beter gaat samenwerken en ook geen betere resultaten behaalt. En dat is voor jou en voor de teamleden een teleurstelling. En dat willen we toch allemaal voorkomen. Je kunt het voorkomen door de drie teambuilding tips toe te passen. 

Drie tips voor teambuilding

Realiseer je heel goed dat samenwerking geen doel op zich is. Het doel is dat het team (nog) betere resultaten behaalt. En uiteindelijk de doelstelling behaalt! En je kunt dat bereiken door beter samen te werken. Het middel is dus beter samenwerken.

Uitgangspunt van teambuilding

Misschien lijkt dit uitgangspunt niet zo belangrijk. Maar dit uitgangspunt bepaalt waar je als leidinggevende en de teamleden de  accenten op legt. Als je het accent legt op beter samenwerken krijg je andere resultaten dan wanneer je het accent legt op het behalen van  betere resultaten. Beter samenwerken leidt niet automatisch tot betere resultaten. Als je je focust op betere resultaten, dan komen er oplossingen om te gaan samenwerken op een manier waardoor jullie de gewenste resultaten bereiken.

Er moet een doelstelling zijn

Om als team ‘’binding’’ te krijgen en er met z’n allen voor te gaan, moet er een gezamenlijke doelstelling zijn. Een doelstelling geeft richting, stuurt, geeft houvast en maakt evaluatie mogelijk. Zorg dat er een doelstelling is die bereikt moet worden! 

Vaak is die doelstelling er wel, maar zijn de teams er niet van op de hoogte. Vertel de teams wat de doelstellingen zijn. Creëer ook begrip voor de doelstellingen en zorg dat de teamleden volledig achter de doelstellingen staan. 

Creëer een veilige en vertrouwelijke sfeer

Teamleden zullen zich alleen uitspreken en blijven uitspreken als er een veilige sfeer heerst! Er moet dus een veilige sfeer gecreëerd worden. En dat kun je als leidinggevende doen door regels vast te stellen en deze ook te handhaven. Een regel kan bijvoorbeeld zijn dat alles binnen het team blijft. 

Als een teamlid zich uit, is het absoluut ongewenst dat andere teamleden hier vervelende en kwetsende grappen over maken. Als je dit als leidinggevende toelaat zullen veel teamleden zich niet meer kwetsbaar durven op te stellen. En een team kan alleen naar elkaar toegroeien als de teamleden zich wel kwetsbaar durven op te stellen. Dus zorg er als leidinggevende voor dat er een veilige sfeer heerst. En dat elk teamlid zich durft uit te spreken en zich kwetsbaar durft op te stellen. 

Drie tips voor teambuilding

Ik hoop dat je deze drie teambuilding tips toepast. Heb je nog vragen of wil je er een beetje hulp bij? Kijk dan eens bij Teambuilding helpdesk Nederland. Wil je het liever toch uitbesteden? Dat kan ook. Neem dan contact met me op.

teambuilding

Creëer je droomteam

Ontdek wat er gebeuren moet om van jouw team een team te maken waar iedere leidinggevende van droomt.

Rob Wuijster

Rob Wuijster

Specialist in teambuilding, voormalig bondscoach

Transformeert een groep mensen tot een team. Gastspreker, spreekt over teambuilding, leiderschap en winnaarsmentaliteit.