Bepalende factoren voor je manier van presenteren

Bepalende factoren: er is niet één manier om een goede presentatie te geven. Ja, dit hoor je goed. De manier van presenteren en de presentatie op zich hangen af van een aantal dingen. Denk hier aan aan de aard, het doel en het onderwerp van de presentatie. Lees verder

Omgaan met onverwachte situaties

Omgaan met onverwachte situaties tijdens je presentatie. Stel je het volgende eens voor: je bent aan het presenteren en plotseling gebeurt er iets. Iemand komt binnen en staat verward te kijken naar wat er in de zaal plaatsvindt. Hij weet dus helemaal van niets. Plotseling laat iemand zijn kopje koffie vallen. Een enorm lawaai. Lees verder

Pecha Kucha maken

Pecha Kucha maken: Pecha Kucha is een evenement waar ongeveer tien sprekers op een avond een korte presentatie houden. Elke presentatie bestaat uit twintig dia’s van elk twintig seconden die achter elkaar getoond worden. De getoonde afbeeldingen hebben betrekking op het onderwerp waarover gesproken wordt. Lees verder

Houding tijdens het presenteren

Houding tijdens het presenteren: zoals alles altijd verandert, zo is ook de manier van presenteren door de jaren heen veranderd. Vroeger zag je veel meer sprekers die vrij bewogen over het podium. Deze sprekers verplaatsten zich voortdurend. Door andere inzichten en door onderzoeken blijkt dat het beter is om op een andere manier te presenteren. Lees verder

Boodschap goed overbrengen

Boodschap goed overbrengen: hoe komt het toch dat een presentatie bij sommige mensen aanslaat en dat sommige mensen bij de presentatie betrokken raken? Terwijl dezelfde presentatie bij de rest van het publiek als oninteressant ervaren wordt? Ik denk dat dit voor een groot gedeelte bepaald wordt door de spreker: door de manier waarop hij presenteert en door de presentatietechnieken die de spreker hanteert. Lees verder

Flipover gebruiken

Flipover gebruiken: wat is een flipover, hoe gebruik je er eentje bij je presentatie en wat zijn de nadelen. Je kunt het allemaal lezen in dit artikel. Sprekers maken tegenwoordig gebruik van presentatie software als Prezi en PowerPoint. In combinatie met je verhaal ben je dan goed in staat om de boodschap over te brengen. Maar soms moet je als spreker tijdens de presentatie nog bepaalde dingen verduidelijken. Lees verder

Page 1 of 2
1 2