Home » Leiderschap bij teams » Teams aansturen » Bouw zelfvertrouwen op met je team
bouw zelfvertrouwen op met je team

Bouw zelfvertrouwen op met je team

Bijgewerkt op 11 juli 2024

Bouw zelfvertrouwen op en stel je succes niet uit

Bouw zelfvertrouwen op met je team, want als je team zelfvertrouwen heeft gaat alles veel beter. Stel daarom geen acties uit, maar doe het gewoon. Neem het risico fouten te maken, want als je wacht tot jullie alles weten en alles perfect is, dan komen jullie niet verder. Bouw zelfvertrouwen op terwijl jullie uit jullie comfortzone komen. En leer om te gaan met tegenslagen.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen met je team opbouwen begint met je succes niet uit te stellen. Daarnaast moeten jullie leren omgaan met angst. Dan kunnen jullie het charisma van het team versterken. En jullie moeten ook om kunnen gaan met tegenslagen. 

Sommige teams stellen dingen uit omdat ze denken dat ze eigenlijk nog niet goed genoeg zijn. Ze vinden dat ze er nog niet aan toe zijn! Maar laten we heel eerlijk zijn, elk team kan zich altijd nog ontwikkelen en beter worden.. Maar dat betekent niet dat je geen actie moet nemen omdat het team bang is om fouten te maken en denken dat ze er nog niet aan toe zijn.

Stel voor dat je als team een fout maakt. Dan gaat het erom dat je van de fouten leert. En dat je voorkomt dat je als team de volgende keer dezelfde fout maakt. 

Zelfvertrouwen opbouwen

Dus geen actie nemen omdat je als team bang bent dat het niet goed afloopt is geen optie.  Om als team beter te worden en succes te krijgen zullen de teamleden gewoon actie moeten nemen. Als team zul je uit je comfortzone moeten komen. Een team moet dus durven, ondanks dat ze het gevoel hebben dat ze er nog niet helemaal klaar voor zijn! Hierdoor ontwikkelen de teamleden en team zich automatisch. 

Teams en teamleden moeten niet bang zijn om fouten te maken. En ook geen acties uitstellen omdat ze vinden dat ze er niet aan toe zijn. Hoe goed de teamleden zich ook voorbereiden en hoeveel de teamleden ook weten, fouten zullen altijd gemaakt worden!

Natuurlijk moet je als team je wel inspannen om fouten te voorkomen, maar die inspanningen mogen niet leiden tot uitstel.

Ik moet eerst …

Veel teamleden zeggen: “Laten we eerst het beter organiseren en laten we daarna pas potentiële klanten benaderen”. Of: “Laten we eerst een mooie brochure maken en daarna zoeken we contact met nieuwe klanten’’. En wat ik ook vaak hoor is het volgende: “Voordat ik meer verantwoordelijkheid krijg wil ik eerst nog een andere opleiding volgen”. En dit is vaak allemaal uitstelgedrag!

Sommige teams zijn onzeker en stellen echt belangrijke dingen uit. Dat zijn dus de dingen waar ze echt het verschil mee kunnen maken. En dat doen ze onder het mom van “een cursus volgen”, “we zijn er nog niet aan toe” en “er zijn zaken die belangrijker zijn”. Het gevolg hiervan is dat de echt noodzakelijke zaken uitgesteld worden! 

Mijn tip: stel je succes niet uit

Doe de belangrijkste en noodzakelijkste dingen eerst. En stel deze niet uit! Focus je als team op de allerbelangrijkste zaken. En niet op activiteiten die minder eng en belangrijk zijn. Stel het teamsucces niet uit tot alles perfect is!

Begin gewoon direct met wat je nu als team hebt. Ook als het niet perfect is en allemaal veel beter kan. Een verschil tussen een succesvol team en een niet-succesvol team is dat het succesvolle team al begint op het moment dat een niet-succesvol team uitstelt en wacht. Dat ligt aan hoe  teamleden denken: ze voelen zich onzeker en uitstellen houdt deze onzekerheid in stand.

Daarom moeten de teamleden direct beginnen met leren leven met de imperfectie. Want dan neem je de eerste stap op weg naar het teamsucces en het opbouwen van zelfvertrouwen!

Omgaan met angst

Om zelfvertrouwen op te bouwen moet je ook kunnen omgaan met angst. Hoe ga je ermee om als:

 • Je als teamlid voortdurend een nee krijgt?
 • Teamleden en andere mensen bot reageren?
 • Mensen twijfelen aan jou of je dienst of product?
 • Iets mislukt?
 • Je bang bent dat het niet lukt?
 • Je als teamlid het gevoel hebt dat je niet serieus genomen wordt?

Deze reacties hebben een ongunstige invloed op je gevoelens, stemming, gedachten en gedrag. Je baalt er van! En er sluipen gedachten bij je binnen dat je niet een goed en waardevol teamlid bent. Deze gedachten, gevoelens en stemming kunnen ervoor zorgen dat je gedemotiveerd wordt en dat je geen initiatieven meer neemt. En dat je je niet meer als een echte teamplayer gaat gedragen. En dat is voor het team en voor jou niet goed! 

Je zult dus met deze ongewenste reacties  moeten leren omgaan. Je moet een manier verzinnen die voorkomt dat je negatieve gevoelens en gedachten krijgt. En je moet voorkomen dat je  stemming hierdoor negatief beïnvloed wordt. Zorg ervoor dat je als teamlid ondanks alle ongewenste reacties een positieve en constructieve mindset bij jezelf houdt. Waardoor je in staat bent om goed te blijven functioneren. 

Er zijn een groot aantal manieren om je gedachten gunstig te beïnvloeden. Dit is overigens een belangrijk kenmerk van echte teamplayers. Ik vertel je nu drie manieren om je eigen gedachten gunstig te beïnvloeden.

Zelfvertrouwen opbouwen met je team

Hoop: Houd altijd hoop. Er is altijd een volgende keer! Volgende keer kun je het anders aanpakken en anders reageren. Leer van de vervelende ervaring en doe je voordeel er mee. Morgen is er weer een nieuwe dag. Een dag vol nieuwe kansen en mogelijkheden! Alles is mogelijk! 

Focus: Blijf je focussen op de goede dingen! En zorg dat je als teamlid niet gaat focussen op alles wat mislukt en tegen zit! Kijk naar de goede dingen. Zoek desnoods naar kleine lichtpuntjes! Zoek iets wat gunstig en positief is. Focus je op de successen!

Proces: En focus je op het proces en niet al te veel op de uitkomst. Als je de dingen goed doet, krijg je goede resultaten! Vraag je af:  “Hoe kan ik er beter in worden”. In plaats van te focussen op mislukking en tegenslag, focus je je op het proces. Als je beter wordt in wat je doet krijg je ook betere resultaten. Denk eraan je mindset te trainen!

Door te hoop en focus te houden. En je op het proces te richten, vergroot je als teamlid je zelfvertrouwen en neemt je charisma toe! En als je als teamlid zelfvertrouwen hebt is alles mogelijk! 

Omgaan met tegenslagen

Een teamlid en het team kunnen beter met tegenslagen omgaan als je als teamlid en team positief en succesvol denkt. Het gaat er niet om dat je ontkent dat er tegenslagen en moeilijkheden zijn. Elk teamlid en elk team heeft te maken met tegenslagen en moeilijkheden. En waar het dan om gaat is hoe je hiermee omgaat. Want in hoe je ermee omgaat kun je keuzes maken.

Als trainer en coach heb ik veel negatieve reacties gehoord zoals:

 • Ik kan niet beter
 • Het is onmogelijk dat dat me lukt
 • Ik ben gewoon niet goed genoeg
 • En ik leer het nooit
 • Als hockeycoach kreeg ik te horen:  ‘’we zullen wel weer verliezen’’ en ‘’we zullen wel weer degraderen.’’

Zelfvertrouwen opbouwen: omgaan met tegenslagen

Het zal duidelijk zijn dat als het team denkt in termen van mislukkingonmogelijkte moeilijk en kansloos dat de doelstellingen niet behaald zullen worden.

De teamleden en manager moeten  ervoor zorgen dat alle teamleden een succesvolle, gunstige en positieve mindset krijgen. Alle teamleden moeten gaan geloven dat iets kan lukken en dat het mogelijk is hun doelen te bereiken.

Ik ben ervan overtuigd dat er in elke tegenslag een mogelijkheid zit om je als team en teamlid te ontwikkelen, te verbeteren, te groeien en een stap dichter bij je doelstelling te komen.

Zoek naar goede en positieve zaken

Zelfvertrouwen kun je opbouwen door te zoeken naar de goede en de positieve zaken.

Stel je nu eens voor dat de teamdoelstelling van een team is om een bepaalde omzet te behalen. In de eerste drie kwartalen wordt de omzet niet behaald. Zeg nu eerlijk, dit is nu niet bepaald een goede start die vertrouwen geeft.

Hoe kun je hier als team mee omgaan?

 • Geef aan dat we natuurlijk allemaal liever gezien hadden dat we deze drie kwartalen de omzet behaald zouden hebben. 
 • En ga verder met aan te geven wat goed ging. Hierdoor leg je jullie focus op de goede dingen.

Dit geeft het team vertrouwen en hoop op betere resultaten. Je laat ze op dat moment weer naar succes kijken in plaats van naar mislukking. Is het passend dat een teamlid dit zegt? Ja zeker! Een teamlid dat dit zegt laat zien dat hij een echte teamplayer is. Als een teamlid dit niet doet, moet de manager dit initiatief nemen.  

Bouw zelfvertrouwen op met je team

Daarna is het belangrijk dat het team aangeeft wat en hoe we als team iets kunnen verbeteren. Dus concreet aangeven wat we anders moeten doen. Het mooiste is als de teamleden zichzelf deze vragen stellen. En het in het team proberen op te lossen. Als dat niet het geval is, moet de manager dit begeleiden. 

Als dat gebeurd is, is het belangrijk dat je min of meer een ‘’belofte’’ doet. Als we het zo aanpakken. En als we ons aan het plan houden zal de omzet binnen drie maanden met tien procent omhoog gaan. 

Acties bij een tegenslag:

 • Geef als teamlid aan dat je het liever anders gezien had
 • Vertel dan wat er goed ging en geef vertrouwen
 • Geef concreet aan wat en hoe iets anders moet
 • Doe een belofte

Het voordeel van deze aanpak is dat het opbouwend is en dat het de teamleden zelfvertrouwen geeft. Het mooiste is als de teamleden initiatief nemen en zich afvragen hoe ze het beter kunnen doen. Als dat niet het geval is zal de manager dit proces moeten sturen. 

, ,
Rob Wuijster

Rob Wuijster

Teambuilding specialist

Specialist in teambuilding, voormalig bondscoach. Transformeert een groep mensen tot een team. Spreekt als gastspreker over teambuilding en biedt teambuilding workshops en begeleidingstrajecten.